Ilumináti

Podle všeobecně známé teorie za naším celým životem možná stojí Ilumináti - tajemná skupina osob, která má údajně na svědomí největší události posledních staletí - války,atentáty,spiknutí,teroristické útoky…Existuje ale vůbec taková skupina? A pokud ano, všem všem může mít prsty?

Ilumináti nebo také Světlonošové či Luciferové je označení pro mnoho skupin - současných i historických,skutečných i fiktivních. Nejvíce se však v jejich souvislosti mluví o tajemné spiklenecké organizaci, která údajně tajně řídí světové události. V tomto konspirativním kontextu je spojována často s tzv. Novým světovým řádem - tedy řádem, v němž celý svět bude řízen jedinou vládou a v němž nepohodlní lidé budou odstraněni.


Samotné slovo "Ilumináti" pochází z latinského slova "osvícení" a používá jej skupina lidí - tzv. Osvícenců, která tvrdí, že k prozření člověk nedospěje komunikací s Bohem, ale povznesením své vlastní mysli, jakýmsi "osvícením." Navíc když se podíváme zpátky do minulosti,zjistíme,se ve Francii a Anglii objevuje myšlenkový směr, nazvaný Osvícenství, který klade důraz na rozum a lidské schopnosti a jejichž cílem bylo ovládnutí světového názoru. Podoba čistě náhodná? Kdo ví…

Každopádně, hnutí volnomyšlenkářů, kteří jsou nejradikálnější odnoží Osvícenců,je založeno až 1.května 1776 v německém Ingolstadtu světským profesorem teologie Adamem Weisshauptem. Tato skupina se také nazývá Řádem Iluminátů (nebo bavorskými Ilumináty) a propaguje teorii, že člověk je od přírody špatný a že se dobře chová jen v případech, kdy je k tomu donucen násilím a terorem. Vytváří tedy velkolepý a dlouhodobý plán hnutí, jehož členové mají díky úplatkům,korupci,vydírání,manipulaci a především lichvě rozvrátit dosud fungující světový pořádek,struktury církve a nahnat lidstvo pod jednu světovládu vyvolených. Na konci pak má být totální závislost a zotročení lidstva. Jenže aby byl svět připraven pro provedení plánu, musí být nejdříve uveden v chaos. Toho chtějí Iluminátu dosáhnout pomocí různých politických,hospodářských,rasových i náboženských problémů,násilných nepokojů,vzpour a také rozpoutáním rozsáhlých válečných konfliktů. To všechno má vést k postupnému vyčerpání všech zúčastněných stran, ke zhroucení hospodářství i morálky. Jedině tak může být lidstvo připraveno pro chystanou iluminátskou "pomoc."

Adam Weisshaupt ale nestojí u založení tohoto řádu sám. Údajně ho velmi silně finančně i ideově podporují Rothschildovi - rodina významných židovských podnikatelů, která v této době rozvíjí svůj bankovní podnik v různých zemích. A proč se rozhodují podporovat právě Weisshaupta? Jejich plán je až ďábelsky jednoduchý - chtějí se prostřednictvím rozpoutáním Velké francouzské revoluce a následných napoleonských válek významně podílet na vzniku evropského bankovního systému. A jak to udělat lépe, než vytvářet a dále podporovat chaos? Stát na obou stranách,štvát nepřátele proti sobě a následně jim "půjčovat", samozřejmě i s úroky,peníze na obnovu jejich zemí? Jedna větev rodiny Rothschildů tedy během válek financuje Napoleona Bonaparta a druhá větev jeho protivníky. A když už Rothschildové usoudí, že obě strany už jsou tak vyčerpané, že přijmou každé řešení, uspořádají na přelomu 1814-1815 kongres ve Vídni, kde se poprvé pokouší nastolit jednosvětovou vládu. Vláda má být založená na teorii, že všichni panovníci Evropy jsou tak zadlužené, že budou dobrovolně či nedobrovolně sloužit Iluminátům, tedy Rothschildům a jejich přívržencům. Údajně se to málem i podařilo,kdyby se jim do cesty nepostavil ruský car Alexandr I. Romanov. Rozčilený Nathan Rothschild, tehdejší hlava rothschildké dynastie,vzápětí prý prohlašuje, že jednoho dne on nebo jeho potomci zničí nejen cara, ale i celou jeho rodinu. Ale jestli měli Rothschildovci přeci jen prsty ve vyvraždění cara v červenci 1918, to už se asi nikdy nedozvíme.

I přes tento neúspěch se Ilumináti nevzdávají.Právě naopak - jejich tajemný řád se postupně rozšiřuje po celé Evropě a má více než 2000 placených členů, kteří vytvářejí různé organizace, např. Vritský ústav mezinárodních záležitostí. Mezi těmito lidmi jsou nejinteligentnější lidé na poli umění,školství,vědy,financí a průmyslu, kteří se sdružují v zednářských lóžích celé Evropy. Ti pak podle pokynů Weisshaupta (resp. Rothschilda) mají přispívat k tomu,aby byly plněny plány Iluminátů. Používají nejen peněžní ale i sexuální uplácení pomocí prostitutek,aby získali nejen nástroje pro vydírání lidí na vysokých postech ale i kontrolu nad tiskem a upravují vzdělávací systém podle svých potřeb.

Po smrti Weisshaupta v roce 1830 a jeho několika méně významných nástupcích se ústřední postavou údajně stává Jakob Henry Schiff. Ten je Rothschildy poslán do USA, aby pomocí iluminátských intrik získal kontrolu nad oběma největšími politickými stranami - Demokratickou a Republikánskou. Schiffovi se postupně daří ovládnout jak Kongres, tak i peněžní systém USA.Jak? Podněcuje vznik tzv. Federálního rezervního systému (v roce 1913), tedy jakousi "banku bank", která žije z toho, že kontroluje bankovní rezervy a ovlivňuje výši úrokových sazeb.Její základní kameny však netvoří vláda USA, ale 12 nezávislých bank provozovaných soukromými subjekty - tedy lidmi, kteří podle zastánců konspiračních teorií mají být současně členy iluminátského řádu. Tím, že ovládají tok peněz v USA, získávají Ilumináti téměř neomezenou moc a mohou si konečně dovolit uskutečnit plán, na kterém mezitím pracuje v letech 1859-1871 Schiffův iluminátský kolega,americký generál Albert Pike.

A o co v něm teda údajně jde? O vojenský plán na tři světové války a různé revoluce po celém světě, který má být završen ve 20.století. Pike v něm prý přichází s myšlenkou,aby byl svět idově rozdělen - aby byl "zorganizován" komunismus,nacismus,politický sionismus (ideologie podporující myšlenku vzniku samostatné Izraele) a to s cílem podnítit sváry mezi národy a dát tak prostor k rozpoutání třech světových válek a nejméně dvou větších revolucí. 1.světová válka má Iluminátům umožnit konečně zničit carismus v Rusku a vybudovat komunistický režim,který má posloužit ke zničení dalších vlád a k oslabení náboženství. 2.světová válka,pokud by byla nutná,má být podle Pika vyvolána využitím rozporů mezi fašisty a politickými sionisty,aby v důsledku došlo k posílení soinismu a v Palestině mohl být založen stát Izrael.

A co případná 3.světová válka? K jejímu rozpoutání mají posloužit rozpory mezi politickými sionisty a vůdci muslimského světa. Válečný konflikt má být údajně veden takovým způsobem, že se svět islámu a politického sionismu navzájem zničí a zbylé národy,rozdělené tímto rozporem budou přinuceny spolu bojovat až do stavu úplného vyčerpání - fyzického,duchovního i ekonomického. Tato válka má přinést sociální katastrofu,jakou svět ještě nezažil a Iluminátu konečně budou prostřednictvím obdoby dnešní Organizace spojených národů politicky i ekonomicky vládnout světu.

Docela šílená teorie, co říkáte? Pokud bychom ale této verzi věřili,co by to všechno znamenalo? Že Iluminátu stojí prakticky za všemi důležitými událostmi,které se děly,dějí a dít budou. Příznivci této teorie jsou přesvědčeni, že Iumináti - podporováni finančními toky ovládanými rodinou Rothschildů a dalšími - mají např. prsty nejen ve vzniku 1.a 2. světové války a následného vzniku Izraele v roce 1948, ale také např. v bolševické revoluci v Rusku v roce 1917 a v dalším atentátu na prezidenta USA Johna Fitzgeralda Kennedyho v listopadu 1961, ve studené válce mezi USA a Sovětským svazem, v korejské i vietnamské válce a dokonce i v útocích na WTC v roce 2001.

A kdo že mají být vlastně ti Ilumináti? Má to být v podstatě kartel složený z 33 mezinárodních bankéřů a průmyslníků se zdrcující ekonomickou silou, kteří sídlí v západní Evropě a Severní Americe.Mezi jejich metody ovládání světa údajně patří plná moc nad veškerými peněžními soustavami a toky peněz, moc nad médii i filmovým průmyslem, kontrola systému univerzit a celé vzdělávací soustavy. Obrovský vliv prý uplatňují prostřednictvím Rady mezinárodních vztahů v USA a Královského institutu mezinárodních záležitostí v Anglii,které prý fungují jako jakési iluminátské školy a které mají rozhodující vliv na veškeré americké a britské vlády bez ohledu na to, která strana je u moci.

Mezi největší mozky Iluminátů prý patří např. americký diplomat a ministr zahraničí Henry Kissinger,bývalý poradce amerického prezidenta Jima Cartera por otázky národní bezpečnosti Zbigniew Brzezinski nebo bývalý generální tajemní NATO Peter Carington, tedy Lord Carrington. Financováni mají být prostřednictvím některých významných a bohatých rodin. Za nejdůležitější jsou obecně považováni Rothschildové, Rockefellerové,Morganové,Lazarové,Wartburgové nebo Fordové.

Některé informace naznačují, že iluminátská organizace má rozhodující vliv na americkém ministerstvu obrany i zahraničí, ve Světové bance, v CIA,FBI, dokonce i v mafii. Iliminátů, také údajně patří kažý větší výrobce benzínu i 90% velkých obchodních domů. Mají prý také kontrolu nad bankovními domy,masovými sdělovacími prostředky,reklamními agenturami,njvětšími řetězci hotelů a průmyslovými podniky. Tedy v podstatě řečeno, téměř nad vším.

Za typický symbol Iluminátů je považováno slavné vševidoucí oko nad pyramidou umístěné na rubu stále platné jednodolarové bankovky. Pyramida,skládající se z jednotlivých kvádrů, prý představuje strukturu Iluminátů.Njevyšším blokem je Rada třinácti,další Rada třiatřiceti,potom následuje Rada pěti set (světový bankovní systém). Samotný vrchol pyramidy prý představuje rodinu Rithschildů, jejichž slovo má pro Ilumináty znamenat zákon.

Okem na vrcholu pyramidy je prý satan - Lucifer. Ilumináti věří, že Rothschildova rodina je s ním v osobním spojení.

Comments on this page:
Comment posted by Good Homework Music , 01/08/2018 at 10:30am (UTC):
research paper <a href="https://researchpaper.us.com">do my research paper</a> research essay <a href=https://researchpaper.us.com>research papers</a>

Comment posted by Agenashit, 01/08/2018 at 8:05am (UTC):
rabeprazole and domperidone brands in india - http://kisokika38.tumblr.com/#62915 can you buy domperidone without a prescription

Comment posted by Quick Loan , 01/08/2018 at 6:55am (UTC):
loan <a href="https://loan.us.org">payday loan lenders</a> loan <a href=https://loan.us.org>payday loans</a>

Comment posted by Getting A Loan , 01/08/2018 at 6:37am (UTC):
direct lenders immediate payment loans <a href="https://payday.us.com">payday express</a> payday <a href=https://payday.us.com>payday advance loan</a>

Comment posted by Cash Advance , 01/08/2018 at 4:45am (UTC):
online loans <a href="https://loan.us.org">get a loan</a> cash loan <a href=https://loan.us.org>loan</a>Add comment to this page:
Your Name:
Your message:

Advertisement
 
 
Dnes již byli 14 visitors (79 hits) zde!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=